e-Wokanda Sadu Rejonowego w Rzeszowie
Wydział: Sygnatura: Nazwisko: Data:
L.p.SygnaturaDataRozpoczęcieWydziałSalaAdres Skład
1.I Ns 813/1717-11-201700:00I Wydział CywilnyRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Tomasz Berezowski
2.I C 2074/1717-11-201700:00I Wydział CywilnyRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Tomasz Berezowski
3.I C 2406/1717-11-201700:00I Wydział CywilnyRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Tomasz Berezowski
4.I C 1066/1717-11-201708:50I Wydział Cywilny22Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Elżbieta Wrona
5.I C 435/1617-11-201709:00I Wydział Cywilny14Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Ewa Wagner- Bazan
6.I C 383/1717-11-201709:15I Wydział Cywilny22Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Elżbieta Wrona
7.I C 204/1417-11-201709:45I Wydział Cywilny22Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Elżbieta Wrona
8.I Ns 881/1517-11-201710:00I Wydział Cywilny14Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Ewa Wagner- Bazan
9.I C 1288/1617-11-201710:30I Wydział Cywilny22Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Elżbieta Wrona
10.I C 1074/1717-11-201711:30I Wydział Cywilny22Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Elżbieta Wrona
11.I C 55/1717-11-201712:00I Wydział Cywilny22Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Elżbieta Wrona
12.I Ns 642/1717-11-201712:00I Wydział Cywilny14Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Ewa Wagner- Bazan
13.I C 421/1717-11-201712:10I Wydział Cywilny14Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Ewa Wagner- Bazan
14.I C 2063/1617-11-201712:15I Wydział Cywilny22Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Elżbieta Wrona
15.I Ns 1246/1417-11-201712:20I Wydział Cywilny14Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Ewa Wagner- Bazan
16.I Ns 615/1717-11-201712:40I Wydział Cywilny14Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Ewa Wagner- Bazan
17.I C 1516/1717-11-201712:50I Wydział Cywilny14Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Ewa Wagner- Bazan
18.I C 1565/1717-11-201713:00I Wydział Cywilny14Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Ewa Wagner- Bazan
19.I C 1494/1717-11-201713:00I Wydział Cywilny22Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Elżbieta Wrona
20.I Ns 1798/1517-11-201713:15I Wydział Cywilny22Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Elżbieta Wrona
21.I C 1431/1717-11-201713:50I Wydział Cywilny22Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Elżbieta Wrona
22.Co 2738/1717-11-201700:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału CywilnegoRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Mira Słodzińska
23.Co 2900/1717-11-201700:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału CywilnegoRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Urszula Harmata
24.Co 2796/1717-11-201700:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału CywilnegoRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Urszula Harmata
25.Co 2747/1717-11-201700:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału CywilnegoRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Mira Słodzińska
26.Co 2901/1717-11-201700:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału CywilnegoRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Urszula Harmata
27.Co 2795/1717-11-201700:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału CywilnegoRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Urszula Harmata
28.Co 2745/1717-11-201700:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału CywilnegoRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Mira Słodzińska
29.Co 2725/1717-11-201700:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału CywilnegoRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Mira Słodzińska
30.Co 2899/1717-11-201700:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału CywilnegoRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Urszula Harmata
31.Co 2748/1717-11-201700:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału CywilnegoRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Mira Słodzińska
32.Co 2724/1717-11-201700:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału CywilnegoRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Mira Słodzińska
33.Co 2910/1717-11-201700:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału CywilnegoRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Urszula Harmata
34.Co 2797/1717-11-201700:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału CywilnegoRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Urszula Harmata
35.Co 2744/1717-11-201700:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału CywilnegoRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Mira Słodzińska
36.Co 2717/1717-11-201700:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału CywilnegoRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Mira Słodzińska
37.Co 2798/1717-11-201700:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału CywilnegoRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Urszula Harmata
38.Co 2746/1717-11-201700:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału CywilnegoRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Mira Słodzińska
39.Co 2689/1717-11-201700:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału CywilnegoRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Mira Słodzińska
40.Co 2733/1717-11-201700:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału CywilnegoRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Mira Słodzińska
41.Co 2687/1717-11-201700:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału CywilnegoRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Mira Słodzińska
42.Co 2896/1717-11-201700:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału CywilnegoRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Urszula Harmata
43.Co 2794/1717-11-201700:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału CywilnegoRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Urszula Harmata
44.Co 2658/1717-11-201700:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału CywilnegoRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Mira Słodzińska
45.Co 2908/1717-11-201700:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału CywilnegoRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Urszula Harmata
46.Co 2659/1717-11-201700:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału CywilnegoRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Mira Słodzińska
47.Co 2792/1717-11-201700:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału CywilnegoRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Urszula Harmata
48.Co 2688/1717-11-201700:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału CywilnegoRzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Mira Słodzińska
49.II W 1245/1717-11-201708:00II Wydział Karny16Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Rafał Mnich
50.II K 683/1617-11-201708:30II Wydział Karny24Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Andrzej Szydło