e-Wokanda Sadu Rejonowego w Rzeszowie
Wydział: Sygnatura: Nazwisko: Data:
L.p.SygnaturaDataRozpoczęcieWydziałSalaAdres Skład
1.I Ns 17/1719-01-201809:00I Wydział Cywilny14Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Ewa Wagner- Bazan
2.I C 1226/1619-01-201809:00I Wydział Cywilny22Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Elżbieta Wrona
3.I Ns 32/1719-01-201810:00I Wydział Cywilny22Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Elżbieta Wrona
4.I Ns 668/1419-01-201810:00I Wydział Cywilny14Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Ewa Wagner- Bazan
5.I C 1983/1719-01-201810:20I Wydział Cywilny14Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Ewa Wagner- Bazan
6.I C 1743/1519-01-201810:50I Wydział Cywilny14Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Ewa Wagner- Bazan
7.I C 1073/1719-01-201811:00I Wydział Cywilny22Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Elżbieta Wrona
8.I C 1459/1719-01-201811:30I Wydział Cywilny22Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Elżbieta Wrona
9.I C 1471/1519-01-201811:30I Wydział Cywilny14Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Ewa Wagner- Bazan
10.I C 1219/1619-01-201812:00I Wydział Cywilny22Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Elżbieta Wrona
11.I Ns 173/1719-01-201812:40I Wydział Cywilny14Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Ewa Wagner- Bazan
12.I Ns 892/1719-01-201812:50I Wydział Cywilny14Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Ewa Wagner- Bazan
13.I C 428/1719-01-201813:00I Wydział Cywilny14Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Ewa Wagner- Bazan
14.I C 2059/1719-01-201814:00I Wydział Cywilny22Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Elżbieta Wrona
15.Co 2678/1619-01-201809:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału Cywilnego17Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Jerzy Mikolik
16.Co 3066/1719-01-201810:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału Cywilnego17Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Jerzy Mikolik
17.Co 3365/1719-01-201810:20Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału Cywilnego17Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Jerzy Mikolik
18.Co 3380/1719-01-201810:40Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału Cywilnego17Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Jerzy Mikolik
19.Co 3381/1719-01-201811:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału Cywilnego17Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Jerzy Mikolik
20.Co 3441/1719-01-201811:30Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału Cywilnego17Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Jerzy Mikolik
21.Co 2432/1719-01-201812:00Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału Cywilnego17Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Jerzy Mikolik
22.Co 2616/1719-01-201812:30Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału Cywilnego17Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Jerzy Mikolik
23.Co 3484/1719-01-201812:50Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału Cywilnego17Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Jerzy Mikolik
24.II Kp 59/1819-01-201809:00II Wydział Karny16Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Rafał Mnich
25.II K 813/1419-01-201810:00II Wydział Karny8Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Ewa Żołnierczuk - Dec
26.II Kp 78/1819-01-201810:00II Wydział Karny24Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Marta Surmacz
27.II K 875/1719-01-201812:00II Wydział Karny33Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Katarzyna Baryła
28.II K 460/1719-01-201813:00II Wydział Karny8Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Ewa Żołnierczuk - Dec
29.II K 629/1719-01-201814:15II Wydział Karny8Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Ewa Żołnierczuk - Dec
30.II K 218/1719-01-201814:30II Wydział Karny8Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Ewa Żołnierczuk - Dec
31.II K 482/1719-01-201814:45II Wydział Karny8Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Ewa Żołnierczuk - Dec
32.II K 736/1619-01-201815:00II Wydział Karny8Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Ewa Żołnierczuk - Dec
33.IV Po 103/1719-01-201809:00IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych21Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Jolanta Olszowy-Rozmus
34.IV Po 112/1719-01-201809:20IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych21Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Jolanta Olszowy-Rozmus
35.IV U 89/1719-01-201809:40IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych21Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Jolanta Olszowy-Rozmus
36.IV Po 131/1719-01-201809:50IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych21Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Jolanta Olszowy-Rozmus
37.IV Po 149/1719-01-201810:00IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych21Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Jolanta Olszowy-Rozmus
38.IV U 486/1719-01-201810:00IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychRzeszów, ul. Kustronia 4
39.IV U 487/1719-01-201810:20IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychRzeszów, ul. Kustronia 4
40.IV Po 116/1719-01-201812:00IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych21Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Jolanta Olszowy-Rozmus
41.IV P 320/1619-01-201813:30IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych21Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Jolanta Olszowy-Rozmus
42.VI Ko 5569/17 X K 152/17 2 Ds 1175/1619-01-201809:00VI Wydział Karny Wykonawczy11Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Jerzy Myrda
43.VI Ko 7970/17 X K 1425/12 8 Ds 81/1219-01-201809:15VI Wydział Karny Wykonawczy11Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Jerzy Myrda
44.VI Ko 7759/17 II K 1125/12 o wyrok łączny19-01-201809:30VI Wydział Karny Wykonawczy11Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Jerzy Myrda
45.VI Ko 7966/17 X K 54/14 3 Ds 75/1019-01-201809:45VI Wydział Karny Wykonawczy11Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Jerzy Myrda
46.VI Ko 7817/17 VIII K 188/15 SR Poznań VI Wp 122/2017 3Ds 4709/10/37 Prok.Rej St.Mia19-01-201810:00VI Wydział Karny Wykonawczy11Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Jerzy Myrda
47.VI Ko 7221/17 II K 556/15 VI Wp 45/2017 5 Ds 354/1519-01-201810:15VI Wydział Karny Wykonawczy11Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Jerzy Myrda
48.VI Ko 7757/17 II K 1153/13 KARA PORZ. kdł. 486/2014/IIK19-01-201810:30VI Wydział Karny Wykonawczy11Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Jerzy Myrda
49.VI Ko 7746/17 X K 1638/08 1 Ds 339/08/D19-01-201810:45VI Wydział Karny Wykonawczy11Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Jerzy Myrda
50.VI Ko 7828/17 II K 331/17 9 Ds 228/1719-01-201811:00VI Wydział Karny Wykonawczy11Rzeszów, ul. Kustronia 4Przewodniczący: SSR Jerzy Myrda