Dyrektor

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Rzeszowie

Przemysław Górski
 

pok.  2.111

tel.: 17 715 22 45

e-mail: dyrektor@rzeszow.sr.gov.pl

 

  1. Kieruje działalnością administracyjną Sądu w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
  2. Wykonuje zadania przypisane na podstawie odrębnych przepisów kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.
  3. Jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje Sąd w tym zakresie wobec pracowników Sądu z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów.
  4. Reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań Sądu.
  5. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Oddziału Finansowego, Oddziału Gospodarczego, Oddziału Informatycznego, Głównego Księgowego.
  6. Szczegółowe zadania i kompetencje wynikają z ustawy z dnia 27 lipca 2011r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U.2012.1476 ze zmianami).

 

Spokojnych, zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w serdecznym gronie rodzinnym oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2024 życzy Kierownictwo Sądu Rejonowego w Rzeszowie
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-08-13 08:11
Opublikowany przez: Paweł Wójcik
Aktualizowany dnia: 2023-08-02 14:36
Aktualizowany przez: Krzysztof Krasnopolski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 24 062