Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Ważne informacje

 

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Rzeszowie A-0212-11/21 - pobierz skan


 

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Rzeszowie A-0212-8/21 - pobierz skan


 

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Rzeszowie A-0210-105_21 - pobierz skan


 

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Rzeszowie A-0212-4_21 - pobierz skan


 

Ogłoszenie o likwidacji Wydziału Zamiejscowego Ksiąg Wieczystych w Tyczynie - pobierz skan


 

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Rzeszowie A-0212-19-20 z dnia 05.11.2020 - pobierz skan


 

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr A-0212-16-20 - pobierz skan


 

Zarządzenie A-0212-16-20 Prezesa i Dyrektora z dnia 16.10.2020r. - pobierz skan


 

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr A-0212-14-20 - pobierz skan


 

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie A-0212-14-20 - pobierz skan


 

Aneks Nr 1 do Zarządzenia nr A-0212-11-20 - pobierz skan


 

Aneks do zarządzenia z dnia 31 lipca 2020 r. nr A-0210-388-20 - pobierz skan


 

Zarządzenie A-0210-388/20 w sprawie umożliwienia udziału w rozprawach i posiedzeniach jawnych w charakterze publiczności za pomocą środków komunikowania się na odległość - pobierz skan


 

Aneks do zarządzenia z dnia 13 marca 2020 nr A-0212-4/20 - pobierz skan


 

Zarządzenie A-0212-12-20 w sprawie podjęcia dalszych działań mających na celu organizację pracy w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w stanie zagrożenia epidemiologicznego - pobierz skan


 

Zarządzenie w sprawie dodatkowych środków zapewniających ochronę życia i zdrowia osób przebywających w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie oraz zabezpieczających działanie procedur sądowych w okresie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 - pobierz skan 


 

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie w zakresie wykonywania czynności służbowych przez kuratorów sądowych w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie - pobierz skan 


 

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Rzeszowie w sprawie podjęcia dalszych działań mających na celu organizację pracy w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego. - pobierz skan


 

Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie - pobierz

 

Decyzja Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - pobierz 


 

Zarządzenie A-0212-8/20 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie podjęcia dalszych działań organizacyjnych mających na celu organizację pracy w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w stanie epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego - pobierz


Zarządzenie Prezesa SR w Rzeszowie nr 228/20 w sprawie wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających ochronę życia i zdrowia pracowników Sądu Rejonowego w Rzeszowie na czas ogłoszonego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stany epidemii - pobierz skan


Zarządzenie nr A-0210-203/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. Prezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie - pobierz skan


Zarządzenie A-0212-6_20 z dnia 30-03-2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie - pobierz skan


Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie A-0210-176/20 z dnia 24-03-2020r. - pobierz skan


Zarządzenie A-0212-4-20 z dnia 13 marca 2020 r. - pobierz skan


Komunikat - ograniczenia w obsłudze Interesantów - pobierz skan
 


 

Biuro Obsługi Interesanta:

Poniedziałek : 7:45 – 18:00
Wtorek – Piątek : 7:45 – 15:30

 

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 23 lipca 2021r. nr A-0212-11/21, zgodnie z § 4,5:

1. Ustala się godziny otwarcia Sądu Rejonowego w Rzeszowie dla Interesantów od 8:00 do 15:00 (wstrzymuje się dyżury poniedziałkowe do odwołania).

2. O kolejności przyjmowania stron, na BOI decyduje „kolejkomat”. Bilety są wydawane od godziny 8:00, a ostatni bilet jest wydawany o godzinie 14.45, z uwagi na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji.

 

 

Kontakt telefoniczny:
tel.: 17 715 24 00 

e-mail: boi@rzeszow.sr.gov.pl
 

Uruchomienie Automatycznego Systemu
Informacji Głosowej

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 grudnia 2018r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie rozpoczął działanie Automatyczny System Informacji Głosowej (Interactive Voice Response, IVR).
Zasadą działania IVR jest ułatwienie Interesantom dostępu do najbardziej podstawowych informacji (np. o aktualnym stanie sprawy, czy najbliższym wyznaczonym terminie rozprawy), bez konieczności oczekiwania w kolejce na połączenie z urzędnikiem.
System uruchamia się automatycznie po wykręceniu numeru

17 715 24 00

i po kolei w sposób wyraźny i zrozumiały prowadzi osobę dzwoniącą przez kolejne etapy (wybór wydziału Sądu, wybór numeru sprawy itp.).
Czas oczekiwania na informację przy wykorzystaniu IVR to tylko 10 sekund.

Jeżeli jednak interesant uzna, że potrzebuje uzyskać bardziej wyczerpujące informacje niż te oferowane przez system, w każdej chwili może przekierować rozmowę do Biura Obsługi Interesantów, gdzie zajmie się nim pracownik Sądu.

Informacje uzyskane za pomocą przedmiotowego systemu (IVR) z powodów technicznych mogą się różnić od informacji zawartych w systemie obiegu dokumentacji sądowej.

Informacje zawarte w systemie IVR trafiają tam z jednodniowym opóźnieniem czyli np. wynik rozprawy pojawi się dzień po faktycznym terminie rozprawy.

System obejmuje informację dotyczącą wszystkich wydziałów poza wydziałami KRS, Rejestru Zastawów oraz Ksiąg Wieczystych.

 

Czytelnia Akt:
tel.: 17 715 24 00 tonowo 1 następnie 3
e-mail: czytelnia@rzeszow.sr.gov.pl

 

Krajowy Rejestr Sądowy
Biuro Obsługi Interesanta
tel.: 17 715 24 00 tonowo 3
e-mail: 12krs@rzeszow.sr.gov.pl

 

Księgi Wieczyste
Biuro podawcze
tel.: 17 715 22 16  
e-mail: 7kw@rzeszow.sr.gov.pl

 

Rejestr Zastawów
Biuro podawcze
tel.: 17 715 23 91  
e-mail: rz.rzeszow@rzeszow.sr.gov.pl
 

 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Życzy zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych Pełnych wiary, nadziei i miłości oraz radosnego, wiosennego nastroju
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-01-04 08:45
Opublikowany przez: Anonymous
Aktualizowany dnia: 2021-02-21 19:11
Aktualizowany przez: admin
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 3 713 461