VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie

 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie informuje, że w związku z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz.Urz.MS.2020.251) z dniem 1 stycznia 2021r. VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s. w Tyczynie uległ likwidacji. Sprawy pozostające we właściwości tego Wydziału przejmie VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

 W związku z powyższym prosimy o  kierowanie wszelkiej korespondencji na VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

 

PRZERWA W DZIAŁANIU SYSTEMU SOWKW W dniach 15.07.2021 od godz.13.00 do 16.07.2021 do godz.17.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu systemu SOWKW w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie - związane jest to z migracją aplikacji do domeny centralnej.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-07-24 13:03
Opublikowany przez: Anonymous
Aktualizowany dnia: 2021-01-15 12:06
Aktualizowany przez: Krzysztof Krasnopolski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 39 260