XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

 

XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
Rzeszów, ul. gen. Kustronia 4

Biuro Obsługi Interesanta tel. 17 715 2400, tonowo 3
 

 

Przewodniczący XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego
Katarzyna Klejnszmidt

Zastępca Przewodniczącego XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego
Barbara Szpunar

 

 

Kierownik Sekretariatu XII Wydziału Gospodarczego – Krajowego Rejestru Sądowego
– Grażyna Gubernat, piętro I, pok. 1.70

tel. 17 715 22 01, fax. 17 715 24 76
e-mail:12krs@rzeszow.sr.gov.pl

 

Z-ca Kierownika Sekretariatu XII Wydziału Gospodarczego - Krajowego Rejestru Sądowego
- Zofia Cyran, piętro I, pok. 1.63

 

 

Wnioski do XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego składa się w Biurze Podawczym

 

Centralna Informacja
parter, pok. 0.62
tel. 17 715 22 00
 

 

Przeglądanie akt
tel. 17 715 24 95 lub 17 715 22 00

Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego rozpoznaje sprawy z:
- rejestru przedsiębiorców,
- rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- rejestru dłużników z obszaru województwa podkarpackiego.

Prowadzony wykaz:
„Ns-Rej. KRS” – dla spraw rejestrowych dotyczących wszelkich wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego oraz dla innych spraw rozpoznawanych przez sąd rejestrowy, których przedmiotem nie są wnioski o wpis.
Pozostałe urządzenia ewidencyjne i sposób ich prowadzenia reguluje zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS Nr 5, poz. 22 z późniejszymi zmianami).

 

Wysokości opłat

 

Formularze wniosków

 

Uprzejmie informujemy, że zgdnie z art. 9a oraz art. 19e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym od dnia 15 marca 2018r. sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty, o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości, należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

PRZERWA W DZIAŁANIU SYSTEMU SOWKW W dniach 15.07.2021 od godz.13.00 do 16.07.2021 do godz.17.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu systemu SOWKW w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie - związane jest to z migracją aplikacji do domeny centralnej.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-07-24 13:54
Opublikowany przez: Anonymous
Aktualizowany dnia: 2019-11-08 10:57
Aktualizowany przez: Monika Pawlos
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 206 326