XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego

XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
35-303  Rzeszów, ul. Kustronia 4

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2017r. informacje w sprawach XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie udzielane są:

- na Biurze Obsługi Interesanta (stanowisko 2)

- pod numerem telefonu  17 715 24 00 tonowo 3 , fax. 17 715 24 76

Konto: NBP O.O. w Rzeszowie 23 1010 1528 0016 9022 3100 0000

Uprzejmie informujemy, że zgdnie z art. 9a oraz art. 19e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym od dnia 15 marca 2018r. sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty, o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości, należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 

 

Składanie wniosków

Od dnia 01.07.2021 r. wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Portal Rejestrów Sądowych) udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości https://prs.ms.gov.pl zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze.

 

 

Wnioski do XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego składa się na Biurze Podawczym (parter).

FORMULARZE dostępne są parterze Sądu Rejonowego w Rzeszowie (BOI) oraz na stronie internetowej www.ms.gov.pl

 

Rejestracja spółki w trybie S-24

Wniosek składa się poprzez portal internetowy www.ms.gov.pl lub na www.biznes.gov.pl 

 

Ogłoszenia do Monitora Sądowego i Gospodarczego

Ogłoszenia do Monitora Sądowego i Gospodarczego można wysyłać pod adres: monitor@rzeszow.sr.gov.pl lub składać osobiście na biurze podawczym.

Informacje  Monitora Sądowego i Gospodarczego udzielane są w pokoju 0.62 i pod
nr tel. 17 715 2215.

Możliwość przeglądania akt

Dla każdego podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego sądy prowadzą odrębne akta rejestrowe (w postaci papierowej), które obejmują w szczególności dokumenty potwierdzające informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu. Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny.

Każdy zainteresowany może w siedzibie XII Wydziału Gospodarczego - Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4 przeglądać akta rejestrowe podmiotów wpisanych do KRS.
W tym celu należy zgłosić zamiar przeglądania danych akt z 4-dniowym wyprzedzeniem do czytelni podając numer KRS danego podmiotu lub dokładną nazwę.

 

Czytelnia akt - sala nr 3

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00

ul. Kustronia 4

35–303 Rzeszów,

Zamawianie akt - parter, pokój 0.65

Akta rejestrowe są dostępne w czytelni po wcześniejszym uzgodnieniu z 4-dniowym wyprzedzeniem:

- pod numerem telefonu tel.: 17 – 715 24 95

- adresem 12krs@rzeszow.sr.gov.pl

Każda osoba w danym dniu ma prawo do zamówienia w sumie 5 akt

Ze względu na potrzebę zabezpieczenia należytej staranności przy zabezpieczeniu akt, przed przystąpieniem do przeglądania akt należy okazać dowód tożsamości.

 

Bezpłatne wydruki aktualnych informacji z KRS

Bezpłatne wydruki aktualnych informacji z Centralnej Informacji dostępne są na stronie ems.ms.gov.pl

Zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy o KRS pobrane samodzielnie wydruki maja moc zrównaną
z mocą dokumentów (odpisów aktualnych) wydawanych przez Centralną Informację.

 

Przewodniczący XII Wydziału Gospodarczego – Krajowego Rejestru Sądowego
Starszy Referendarz Sądowy Katarzyna Klejnszmidt

Zastępca Przewodniczącego XII Wydziału Gospodarczego – Krajowego Rejestru Sądowego
Starszy Referendarz Sądowy Ewelina Dąbrowska - Bodziony

Kierownik Sekretariatu XII Wydziału Gospodarczego – Krajowego Rejestru Sądowego Grażyna Gubernat, piętro I, pok. 1.70
tel.  17 715 22 01,  fax. 17 715 24 76 
e-mail:12krs@rzeszow.sr.gov.pl

Zastępca Kierownika Sekretariatów XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego - Renata Pudło

 

 

 

 

Spokojnych, zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w serdecznym gronie rodzinnym oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2024 życzy Kierownictwo Sądu Rejonowego w Rzeszowie
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-07-24 13:11
Opublikowany przez: Anonymous
Aktualizowany dnia: 2022-09-21 08:45
Aktualizowany przez: Monika Pawlos
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 183 961