Petycje jednostkowe

 

Lp. Nr sprawy Data złożenia Data przekazania właściwemu podmiotowi Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji Przebieg postepowania
1. A-052-11/18 4.10.2018r. 10.10.2018r. - Treść

1. Rejestracja petycji
2. Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu
3. Petycja w rozpoznaniu
4. Petycja rozpatrzona pozytywnie dn. 22.10.2018 r.

2. A-052-12/18 19.10.2018r. 19.10.2018r. - Treść 1. Rejestracja petycji
2. Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu
3. Petycja w rozpoznaniu
4.  Petycja rozpatrzona pozytywnie dn. 25 października 2018r
 
3. A-052-13/18 10.12.2018r. 12.12.2018r. Piotr Zientała Treść 1. Rejestracja petycji
2. Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu
3. Petycja w rozpoznaniu
4.  Petycja rozpatrzona pozytywnie dn. 17 grudnia 2018r.

 

PRZERWA W DZIAŁANIU SYSTEMU SOWKW W dniach 15.07.2021 od godz.13.00 do 16.07.2021 do godz.17.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu systemu SOWKW w VII Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie - związane jest to z migracją aplikacji do domeny centralnej.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-02-02 14:33
Opublikowany przez: Józef Koryl
Aktualizowany dnia: 2018-12-28 08:37
Aktualizowany przez: Józef Koryl
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 969