Konta bankowe

 

1. Konta dochodów budżetowych:

Wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych i karnych

 

NBP O/O Rzeszów 23 1010 1528 0016 9022 3100 0000

 

W tytule wpłaty koniecznie należy podać sygnaturę sprawy lub numer i nazwę wydziału, do którego kierowana jest wpłata, nazwę wnioskodawcy lub powoda.

 

Przy wpłatach z zagranicy podajemy:

 

SWIFT(BIC) NBPLPLPW

IBAN: PL(dalej nr konta bankowego)

 

2. Konto sum na zlecenie – zaliczki służące do gromadzenia środków wnoszonych przez strony w postępowaniach prowadzonych na podstawie Kpc w celu finansowania czynności połączonych z wydatkami:
 

NBP 60 1010 1528 0016 9013 9800 0000

 

3. Konto sum depozytowych – obce środki pieniężne przechowywane przez sądy, w szczególności kaucje, wadia oraz sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym:
 

 

16 1130 1017 0021 1000 9090 0004

 

4. Konta depozytów walutowych - służące do gromadzenia środków wnoszonych przez strony w walutach w związku z postępowaniem sądowym:

 

USD 86 1130 1017 0021 1000 9090 0005

 

EUR 70 1130 1017 0021 1000 9090 0002

 

5. Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej 

 

93 1130 1105 0005 2164 1920 0001

 

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 4 listopada 2021r. nr A-0212-16/21 w dniu 7 stycznia 2022 r. (piątek) Sąd Rejonowy w Rzeszowie będzie zamknięty.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-07-24 13:40
Opublikowany przez: Anonymous
Aktualizowany dnia: 2016-09-20 14:31
Aktualizowany przez: Anonymous
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 104 634