Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, a Dyrektorem Sądu Rejonowego w Rzeszowie zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062), funkcję koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pełni koordynator do spraw dostępności wyznaczony w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie.

Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności:

Janusz Jarosz
tel. 17 858 02 25
e-mail: janusz.jarosz@rzeszow.sa.gov.pl

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2020-2021

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2022-2025

 

 

Wnioski o zapewnienie dostępności:

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062), osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
 
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

  • drogą pocztową na adres:

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
ul. Kustronia 4
35-303 Rzeszów

  • wysyłając informacje na adres e-mail: prezes@rzeszow.sr.gov.pl
  • wysyłając fax na numer: 17 7152487
  • osobiście w godzinach urzędowania Sądu.

 

 

 

Informujemy, że w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie jest awaria systemów informatycznych, której usunięcie może potrwać kilka godzin. W związku z powyższym będzie utrudniona dostępność do uzyskania informacji w Biurze Obsługi Interesantów oraz w pozostałych Wydziałach tut. Sądu.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2021-01-25 11:18
Opublikowany przez: Dariusz Kasprzyk
Aktualizowany dnia: 2022-03-21 08:05
Aktualizowany przez: Krzysztof Krasnopolski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 793