Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, a Dyrektorem Sądu Rejonowego w Rzeszowie zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062), funkcję koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pełni koordynator do spraw dostępności wyznaczony w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie.

Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności:

Janusz Jarosz
tel. 17 858 02 25
e-mail: janusz.jarosz@rzeszow.sa.gov.pl

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 4 listopada 2021r. nr A-0212-16/21 w dniu 7 stycznia 2022 r. (piątek) Sąd Rejonowy w Rzeszowie będzie zamknięty.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2021-01-25 11:18
Opublikowany przez: Dariusz Kasprzyk
Aktualizowany dnia: 2021-05-05 11:52
Aktualizowany przez: Krzysztof Krasnopolski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 458